On-line reklama, to sú aj PR články. Svojim zákazníkom môžete viac priblížiť váš tovar alebo služby a začať predávať. Články nájdu miesto na našom webe.
Právnik v Bratislave rieši aj domáce násilie

Právnik v Bratislave rieši aj domáce násilie

Násilná trestná činnosť páchaná medzi mužmi, keď sa napríklad dvaja chlapi pobijú medzi sebou v krčme, alebo sa násilie odohrá na ulici, a obaja sú na tom fyzicky primerane rovnako, takže ide o relatívne rovný súboj, je síce nechutné, ale stále sa to odohráva aspoň medzi približne zhodne vybavenými jedincami. Niečo iné je ale situácia, kedy fyzicky zdatný muž napadne kohokoľvek slabšieho. Toto sú bohužiaľ veľmi časté prípady aj domáceho násilia, páchaného mužmi na ženách, senioroch a deťoch. Tieto prípady vždy musí riešiť polícia, ale zároveň je vhodná súčinnosť s právnikom. Pôjde tu totiž v mnohých prípadoch o zložité a zdĺhavé súdne konanie, kedy bude treba objasniť motívy trestných činov, preukázať jasného vinníka a tiež ho spravodlivo potrestať.

právne konanie

Domáce násilie však nemusí byť celkom jednoznačne zavinené mužom, ktorý sa iba neprimerane bráni psychickému teroru svojej manželky. Taký prípad je dobre viditeľný napríklad v televíznom seriáli, natočenom za socializmu v Československu s názvom „Rozpaky kuchára Svätopluka“, keď mierumilovný kuchár je svojou ženou tak perzekuovaný a psychicky týraný, až ju udrie, a prípad sa dostane až na súd.

právna pomoc

Vyšetrovanie príčin i následkov domáceho násilia by teda malo patriť do rúk nielen polícii, ale aj skúseným právnikom. Nebývajú to ľahké prípady a aj právnici z nich môžu mať niekedy „zamotanú hlavu“. Tu sa najmä uplatnia právnické skúsenosti, nadobudnuté z mnohoročnej praxe, ktorými sa môžu pochváliť napríklad advokáti v Bratislave Lexante s.r.o. https://www.lexante.sk/lexante-bratislava.html Táto advokátska kancelária ponúka svojim klientom právne poradenstvo a zastupovanie právnikmi aj so štyridsaťročnou praxou, teda z doby, kedy bol spomínaný seriál odvysielaný v Československej televízii.Ak ste aj vy vystavovaní fyzickému alebo psychickému teroru v domácnosti, na pracovisku, v škole i kdekoľvek inde, bráňte sa a nenechávajte tieto hanebné činy bez spravodlivého potrestania.