On-line reklama, to sú aj PR články. Svojim zákazníkom môžete viac priblížiť váš tovar alebo služby a začať predávať. Články nájdu miesto na našom webe.

Ako na prevod spoločnosti? Profesionálna pomoc len za 290 eur !

K zániku spoločnosti sa viaže niekoľko povinných právnych úkonov a z nich vyplývajúcich povinností administratívnej povahy. Ak máte záujem o kvalitné právne služby a zároveň vám záleží na vašom čase a jeho kvalitnom využití, naša spoločnosť vám poskytne bezplatnú konzultáciu. Ďalšie kroky súvisia s prevodom obchodných podielom. Prevod obchodného podielu sro https://ezmluva.sk/prevod-spolocnosti je možnosť, ako naložiť so spoločnosťou, ktorej činnosť zaniká, je nečinná, prípadne dochádza k výraznému zadlženiu. Tento spôsob je častý aj vtedy, ak je potrebné podať návrh na konkurz.

spoločnosť

Vlastníkovi aj napriek nečinnej spoločnosti zostávajú administratívne povinnosti, ktoré prevodom prechádzajú na iného vlastníka na základe zmluvy o prevode obchodného podielu. Celý postup je možné vykonať v termíne len piatich pracovných dní. Naša spoločnosť vypracuje na základe vami zaslanými údajmi analýzu spoločnosti do 24 hod a bližšie určí podmienky prevodu. Po uhradení transakcie za službu získate potrebné vypracované a overené dokumenty. Dokumenty je nutné doručiť na súd a v lehote 5 dní dôjde k zániku spoločnosti. Ako doklad uvádzame potvrdenie o vykonaní zápisu, ktoré od nás obdržíte.

spoločnosť II

Výhody spolupráce s nami:

  • efektívnosť a flexibilita času – je len na vás, kedy sa nás rozhodnete osloviť
  • odborný a korektný prístup
  • ideálne riešenie zanikajúcej spoločnosti
  • cenovo dostupné len za 290 eur, úvodná konzultácia bezplatne
  • pôsobenie online – využitie elektronického podpisu – služba je dostupná kdekoľvek na Slovensku

V rámci našich služieb poskytujeme zmluvu o prevode obchodného podielu, zápisnicu z valného zhromaždenia a žiadosť o súhlas správcu dane. V prípade ďalšieho záujmu o naše služby si prezrite našu ponuku, spoločnosť Ezmluva sa špecializuje na založenie rôznych typov spoločností (a.s., s.r.o., družstva, občianskeho združenia, neziskovej organizácie) a predaj tzv. ready made spoločností (spoločnosť na predaj). Pomôže vám prípadne realizovať aj spôsoby ukončenia podnikania – likvidáciu či zlúčenie spoločnosti a realizuje aj iné advokátske služby. Kvalitu našich služieb potvrdzujú stovky spokojných zákazníkov.