On-line reklama, to sú aj PR články. Svojim zákazníkom môžete viac priblížiť váš tovar alebo služby a začať predávať. Články nájdu miesto na našom webe.

Ako predať svoj podiel v S.R.O.

Svoj podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným ma každý spoločník. Jeho výška závisí od výšky vkladu každého spoločníka. V jednej spoločnosti môže mať každý spoločník len jedne podiel, ktorý, ale môže kedykoľvek navyšovať. Výška podielu sa udáva v percentách. Previesť respektíve predať svoj podiel vo firme je oveľa jednoduchšie ak v spoločnosti s ručením obmedzeným podnikáte sám. Nemáte, teda žiadnych spoločníkov.

predaj podielu

Ak však, ale nejakých spoločníkov máte tak pred samotným predajom podielu v sro 41business.com musí zasadnúť valné zhromaždenie, ktorého ste pevnou súčasťou ako aj všetci spoločníci vo firme. Na tomto zasadnutí sa odsúhlasí váš záujem predať svoj podiel. Následne sa spíše zápisnica o súhlase všetkých spoločníkov a tiež prezenčná listina. Po odsúhlasení sa môže spísať zmluva o prevode obchodného podielu. Obsah zmluvy tvoria osobne údaje predajcu podielu a tiež kupujúceho. Taktiež musí obsahovať notárom overené podpisy. Nový spoločník musí zaplatiť minimálne imanie spoločnosti, ktoré mu, ako novému spoločníkovi prináleží. To je vo výške 750 eur. Ide o imanie jedného spoločníka nie o imanie celej spoločnosti to je v minimálnej výške 5000 eur.

predaj podielu

Podiel môžete previesť na iného spoločníka v spoločnosti. Taktiež môžete svoj podiel previesť na osobu mimo spoločnosti. Svoj podiel nemusíte previesť len na fyzickú osobu, ale podiel je možné previesť aj na osobu právnickú. Okrem prevedenia podielu máte možnosť svoj podiel rozdeliť aj na niekoľko časti. Podiel sa môže dokonca rozdeliť aj na viaceré osoby. Ale, aby všetko toto bolo možné musí to povoľovať vaša spoločenská zmluva. Spoločnosť, ktorej sa podiel plánuje predávať respektíve previesť na inú osobu nesmie mať žiadne dlhy tie by mohli znemožňoval uskutočniť takýto prevod. Osoba, na ktorú sa podiel bude prepisovať nesmie mať žiadne nedoplatky na daniach.